Wednesday , June 19 2024

Bổ sung 2 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 21 của UBTVQH, sáng 17/3, UBTVQH cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 2 dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Theo Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, tại phiên họp, trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Luật Căn cước công dân được Quốc hội khóa XIII thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao dịch của nhân dân, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ và góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội.

Bổ sung 2 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 - Ảnh 1.

Phiên họp thứ 21 của UBTVQH sáng 17/3. Ảnh: Quochoi.vn.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát huy giá trị, tiện ích thẻ Căn cước công dân, phục vụ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) với 4 nhóm chính sách.

Về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh, Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội khóa XII thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2011 (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017) đã có những đóng góp quan trọng trong công tác quản lý cũng như tạo môi trường pháp lý ổn định cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Bổ sung 2 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình.

Để bảo đảm an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, đổi mới hoạt động ngân hàng theo nội dung nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành, Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) với 06 chính sách

Thẩm tra đề nghị bổ sung 2 dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh và các cơ quan tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Căn cước công dân nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Luật, bảo đảm cơ sở pháp lý và sự đồng bộ, thống nhất trong việc tích hợp, quản lý, sử dụng thông tin trong thẻ Căn cước công dân theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bổ sung 2 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 - Ảnh 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh Lê Tấn Tới cơ bản thống nhất với tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 2 dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Phát biểu tại phiên họp về sự cần thiết sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết sau khi ban hành Luật Căn cước công dân đã có nhiều văn bản của Đảng được ban hành, chỉ đạo rất cụ thể về quản lý xã hội và phục vụ Nhân dân.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, triển khai Chính phủ điện tử, sửa Luật Căn cước công dân giúp phục vụ ngành giáo dục có thông tin về số lượng trẻ trong độ tuổi đi học, phục vụ tốt cho các kỳ thi của học sinh… việc tích hợp thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp giảm thủ tục hành chính trong việc nhập học của học sinh. Ngoài ra, để đạt được mục tiêu 100% công dân giao dịch trên môi trường điện tử như Văn kiện Đại hội Đảng đề ra, thì việc sửa đổi luật là rất cần thiết.

Bổ sung 2 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: Quochoi.vn.

Qua xem xét tờ trình và ý kiến thẩm tra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng ý với đề xuất biểu quyết thông qua Nghị quyết để đưa 2 dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật pháp lệnh vào 2023 theo thẩm quyền của UBTVQH theo quy định của Luật Ban hành văn bản để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, UBTVQH thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và các báo cáo thẩm tra, tán thành việc bổ sung 2 dự án Luật là dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Bổ sung 2 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 - Ảnh 5.

UBTVQH biểu quyết thông qua đề nghị bổ sung dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Ảnh: Quochoi.vn.

UBTVQH giao Chính phủ và các cơ quan khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ trình để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận trong phiên họp tháng 4/2023. Cụ thể, UBTVQH giao Ủy ban Quốc phòng, An ninh chủ trì thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), giao Ủy ban Kinh tế chủ trì thẩm tra Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Tại phiên họp, 100% các thành viên UBTVQH có mặt biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về việc bổ sung nội dung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Phiên họp thứ 21 của UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)Phiên họp thứ 21 của UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

SKĐS – Dự kiến, Phiên họp thứ 21 của UBTVQH sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày (từ 15/3 – 20/3) để xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu khai mạc phiên họp.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *