Saturday , June 15 2024

Bộ Y tế lấy ý kiến Nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị danh hiệu vinh dự cấp Nhà nước (lần 3)

Căn cứ khoản 10 Điều 45 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chung về thủ tục, hồ sơ: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài Phát thanh truyền hình)” để toàn thể nhân dân biết và cho ý kiến bình xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách.

Mọi ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 25/3/2023.

Địa chỉ: Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Y tế), 138A Giảng Võ, Ba Đình (Hà Nội)

Danh sách chi tiết tập thể, cá nhân được xét tặng:

I. Huân chương Độc lập hạng Ba: Trung tâm nghiên cứu, sản xuất Vắc-xin và sinh phẩm Y tế.

II. Huân chương Lao động hạng Nhì:

1. Trung tâm đánh giá Tương đương sinh học, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

2. Khoa Thiết lập chất chuẩn và Chất đối chiếu, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

3. Ông Nguyễn Đăng Hiền, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, sản xuất Vắc-xin và sinh phẩm Y tế.

III. Huân chương Lao động hạng Ba:

1. Khoa Tai Mũi Họng trẻ em, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bộ Y tế;

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế;

3. Bà Nguyễn Thúy Hưởng, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sản xuất Vắc-xin và sinh phẩm Y tế;

4. Bà Lê Thị Hồng Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế.

Bộ Y tế lấy ý kiến Nhân dân đối với các trường hợp đề nghị xét tặng Huân chương và danh hiệu 'Chiến sĩ thi đua toàn quốc'Bộ Y tế lấy ý kiến Nhân dân đối với các trường hợp đề nghị xét tặng Huân chương và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

BỘ Y TẾ – Mọi ý kiến phản hồi với các trường hợp đề nghị xét tặng Huân chương và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” xin vui lòng gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 03/3/2023.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *