Thursday , March 30 2023

Đảm bảo đưa trẻ trở lại trường học an toàn, linh hoạt

Thống nhất chỉ đạo và thực hiện trên cả nước nhưng không áp dụng máy móc, cứng nhắc giữa các địa phương có cấp độ dịch khác nhau, giữa đô thị và nông thôn. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố nhằm đánh giá tình hình mở cửa trường học của các địa phương.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *