Saturday , November 26 2022

Cảnh Giác Thực Phẩm

Thực phẩm nào có thể nhiễm khuẩn Salmonella – nguyên nhân được hướng đến trong vụ ngộ độc tại trường iSchool Nha Trang?

Thực phẩm nào có thể nhiễm khuẩn Salmonella - nguyên nhân được hướng đến trong vụ ngộ độc tại trường iSchool Nha Trang? - Ảnh 2.

Nội dung 1. Triệu chứng nhiễm khuẩn Salmonella 2. Ai có nhiều khả năng bị nhiễm khuẩn Salmonella nghiêm trọng? 3. Thực phẩm nào có thể nhiễm khuẩn Salmonella? Sở Y tế Khánh Hòa đã thông báo kết quả phân lập từ nuôi cấy mẫu bệnh phẩm của các bệnh …

Read More »