Friday , July 12 2024

Phó Chủ tịch Quốc hội: Quy định ‘dao có tính sát thương cao’ cơ bản phù hợp

Ngày 13/6, UBTVQH cho ý kiến việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Tại phiên họp, UBTVQH nhất trí với dự thảo, cũng như báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý; cơ bản đảm bảo trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Tại phiên họp, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), UBTVQH đã thảo luận về nội dung này.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Quy định ‘dao có tính sát thương cao’ cơ bản phù hợp- Ảnh 1.

Toàn cảnh Phiên họp thứ 34 của UBTVQH.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết, qua ý kiến của các đại biểu, chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm. Qua thảo luận, UBTVQH cơ bản nhất trí với dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) được chỉnh lý trên cơ sở thảo luận của ĐBQH tại tổ và hội trường; cơ bản nhất trí với dự thảo, cũng như báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, đây là luật khó, tuy sửa không nhiều nhưng nội dung rất khó để thiết kế trong kỹ thuật lập pháp. Mặc dù Luật được thông qua theo quy trình một kỳ họp, nhưng Chính phủ cũng đã chỉ đạo chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng, vì liên quan đến quyền con người, quyền công dân. UBTVQH cũng đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra và đến nay cơ bản bảo đảm trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Quy định ‘dao có tính sát thương cao’ cơ bản phù hợp- Ảnh 2.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Về quy định dao có tính sát thương cao cơ bản phù hợp, tuy nhiên cần rà soát để quy định thật cụ thể trong dự thảo luật. Đối với quy định về nghiên cứu, chế tạo, sửa chữa, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát kỹ để thống nhất, đồng bộ kể cả nội dung và thời gian áp dụng, thời gian có hiệu lực của luật đối với Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Các quy định về khai báo vũ khí thô sơ, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát về đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ; thống nhất đưa đối tượng cảnh sát biển vào dự thảo luật, vừa đảm bảo phù hợp với Luật Quốc phòng và Luật Cảnh sát biển.

Đối với điều khoản thi hành, UBTVQH đề nghị nghiên cứu đưa Phương án 2 – phương án áp dụng pháp luật của Điều 32a vào Điều 73 về điều khoản thi hành; đồng thời, tiếp tục rà soát để quy định rõ nội dung của Phương án 1 và Phương án 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Quy định ‘dao có tính sát thương cao’ cơ bản phù hợp- Ảnh 3.

Chủ nhiệm UBQPAN Lê Tấn Tới báo cáo về một số vấn đề lớn về dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị nêu nguyên tắc chung về quy định chuyển tiếp, trong đó rà soát thêm có nội dung gì cần phải quy định trong dự thảo luật.

UBTVQH đồng ý giao Ủy ban Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật, UBQPAN của Quốc hội và các cơ quan rà soát về nội dung về dao có tính sát thương cao để bảo đảm thống nhất với Bộ Luật Hình sự. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với các cơ quan truyền thông, tuyên truyền những nội dung mới của luật…

Sau phiên họp này, UBQPAN của Quốc hội chủ trì với cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp; phối hợp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, các cơ quan làm rõ những vấn đề liên quan đến Bộ luật Hình sự và hoàn thiện dự thảo luật và Báo cáo tiếp thu, giải trình bảo đảm khách quan, có tính thuyết phục cao và xin ý kiến UBTVQH bằng văn bản, gửi ĐBQH theo quy định để trình Quốc hội thông qua tại cuối Kỳ họp thứ 7.

Đề xuất cấm mang vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến nơi công cộngĐề xuất cấm mang vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến nơi công cộng

SKĐS – Tại Tờ trình dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) bổ sung một số nội dung nghiêm cấm như: mang trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ đến nơi công cộng…

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *