Saturday , July 13 2024

Quản lý hoạt động của trí tuệ nhân tạo (AI) để cân bằng lợi ích và rủi ro

Người bệnh nhanh khỏi rối loạn tiền đình nhờ bệnh viện ứng dụng trí tuệ nhân tạoNgười bệnh nhanh khỏi rối loạn tiền đình nhờ bệnh viện ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Hệ thống đo chức năng tiền đình Interacoustics ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã hỗ trợ các bác sĩ chữa khỏi bệnh rối loạn tiền đình do thạch nhĩ lạc chỗ đến 90%, trong 1-2 tuần.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành tài liệu hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm nhằm hướng đến một xã hội lấy con người làm trung tâm, mọi người được hưởng những lợi ích từ các hệ thống AI, bảo đảm sự cân bằng hợp lý giữa lợi ích và rủi ro của các hệ thống AI…

Theo xu thế chung trên thế giới, các hệ thống trí tuệ nhân tạo (TTNT) được đánh giá sẽ mang lại các lợi ích to lớn cho con người, xã hội và nền kinh tế Việt Nam thông qua việc hỗ trợ, giải quyết các vấn đề khó khăn mà con người, cộng đồng đang phải đối mặt. Tuy nhiên, song song với quá trình đó, cần nghiên cứu, có biện pháp giảm thiểu các rủi ro trong quá trình phát triển, sử dụng TTNT; và cân đối các yếu tố kinh tế, đạo đức và pháp lý liên quan.

Quản lý hoạt động của trí tuệ nhân tạo (AI) để cân bằng lợi ích và rủi ro- Ảnh 2.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành tài liệu hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Vì vậy, các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn để định hướng kể cả đó là các quy định mềm và không có tính ràng buộc. Bên cạnh đó, việc chia sẻ, trao đổi thông tin về các quy trình, các biện pháp thực hành tốt giữa các bên liên quan (như nhà phát triển, nhà cung cấp dịch vụ, người dùng) cũng sẽ thúc đẩy sự đồng thuận để gia tăng lợi ích từ các hệ thống TTNT và kiểm soát được các rủi ro.

Theo đó, Trên tinh thần đó, việc nghiên cứu, phát triển các hệ thống TTNT ở Việt Nam cần dựa trên 6 nguyên tắc gồm: Một là hướng đến một xã hội lấy con người làm trung tâm, mọi người được hưởng những lợi ích từ cuộc sống cũng như từ các hệ thống TTNT.

Hai là đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa lợi ích và rủi ro của các hệ thống TTNT, cụ thể là: phát huy lợi ích của TTNT thông qua các hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo; và  giảm thiểu nguy cơ xâm phạm quyền hoặc lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân từ các hệ thống TTNT. 

Ba là đảm bảo các hoạt động nghiên cứu, phát triển các hệ thống TTNT dựa trên các công nghệ hoặc kỹ thuật cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tính trung lập về công nghệ và các nhà phát triển cũng không bị ảnh hưởng bởi sự phát triển quá nhanh của các công nghệ liên quan đến TTNT trong tương lai.

  • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế, thầy thuốc và bệnh nhân đều hưởng lợi

  • Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cảnh báo thiên tai

Bốn là, ở giai đoạn hiện nay, tạm thời xác định rằng các văn bản có thể ở dạng hướng dẫn, không có tính ràng buộc và khuyến khích xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình thực hành dựa trên các khuyến nghị quốc tế làm nền tảng để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và sử dụng các hệ thống TTNT.

Năm là trong mọi trường hợp, khuyến khích việc trao đổi, thảo luận với sự tham gia của các bên liên quan đến hệ thống TTNT cho dù việc nghiên cứu, phát triển các hệ thống TTNT trong các lĩnh vực có các đặc điểm, cách thức sử dụng và lợi ích, rủi ro khác nhau.

Cuối cùng, các nguyên tắc, hướng dẫn sẽ tiếp tục được nghiên cứu, cập nhật để phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Các nguyên tắc nghiên cứu, phát triển các hệ thống TTNT có trách nhiệm gồm tinh thần hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; Tính minh bạch; Khả năng kiểm soát; An toàn; Bảo mật; Quyền riêng tư; Tôn trọng quyền và phẩm giá con người; Hỗ trợ người dùng; Trách nhiệm giải trình.

Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cảnh báo thiên taiTăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cảnh báo thiên tai

SKĐS – Bộ TN&MT sẽ nâng cao độ tin cậy dự báo khí tượng thủy văn bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Dự báo áp thấp nhiệt đới trước 2-3 ngày, cảnh báo quỹ đạo và cường độ bão trước 3-5 ngày…

Xem thêm video đang được quan tâm:

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất hôm nay ngày 15/6 | SKĐS

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *