Saturday , July 13 2024

Quốc hội vinh danh lực lượng tuyến đầu ngành y tế, lực lượng vũ trang trong phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 24/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Quyết nghị của Quốc hội nêu rõ, dịch COVID-19 là đại dịch có quy mô toàn cầu, chưa từng có trong lịch sử, diễn biến phức tạp, khó dự báo. Trước yêu cầu cấp bách bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển KT-XH, Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, kịp thời chuyển hướng chiến lược với những quyết sách đúng đắn, phù hợp với từng thời kỳ và diễn biến của dịch.

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 được quan tâm, chú trọng; đặc biệt, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 với những quyết sách mạnh mẽ và nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đặc cách chưa có tiền lệ, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cả nước huy động nguồn lực và triển khai phòng, chống dịch COVID-19. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tích cực chỉ đạo xây dựng các văn bản cụ thể hóa và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch có hiệu quả.

Quốc hội vinh danh lực lượng tuyến đầu ngành y tế, lực lượng vũ trang trong phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Đến ngày 31/12/2022, cả nước đã huy động được khoảng 230.000 tỷ đồng trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh, xã hội bao gồm ngân sách nhà nước là 186.400 tỷ đồng và viện trợ, tài trợ khoảng 43.600 tỷ đồng.

Trong đó đã huy động trên 11.600 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua, nhập khẩu vaccine, hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19; mua và tiếp nhận 259,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó viện trợ, tài trợ gần 160 triệu liều, riêng viện trợ của Chính phủ các nước gần 150 triệu liều, trị giá khoảng 24.000 tỷ đồng…

Việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán các nguồn lực cơ bản thực hiện đúng chủ trương, chính sách đã ban hành; hàng hóa viện trợ, tài trợ đã được phân bổ kịp thời cho các địa phương, đơn vị.

Đến ngày 31/12/22022, kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đã được sử dụng như sau: hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên 87.000 tỷ đồng; chi chế độ, chính sách cho lực lượng tuyến đầu và các lực lượng khác tham gia phòng, chống dịch (quân đội, công an, y tế…) 4.487 tỷ đồng; mua vaccine phòng COVID-19 là 15.134 tỷ đồng…

Quốc hội vinh danh lực lượng tuyến đầu ngành y tế, lực lượng vũ trang trong phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các hoạt động thi hành pháp luật khác được thực hiện tích cực, qua đó đánh giá đúng ưu điểm để phát huy, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời khắc phục và xử lý nghiêm vi phạm trong huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Quốc hội trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của các nước, tổ chức quốc tế, sự đóng góp công sức to lớn của các cơ quan, tổ chức của Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Đây là những đóng góp vô cùng to lớn, là thông điệp lớn lao và đầy ý nghĩa về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình yêu thương, lòng nhân ái, thể hiện truyền thống và đạo lý nhân văn, tốt đẹp của dân tộc và con người Việt Nam; là nguồn cổ vũ, động viên và minh chứng để mỗi người dân thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước cùng đoàn kết vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của đất nước.

Quốc hội vinh danh lực lượng tuyến đầu ngành y tế, lực lượng vũ trang trong phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Lực lượng nhân viên y tế nỗ lực hết mình trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19.

“Quốc hội vinh danh những cá nhân, tập thể đã đóng góp trí tuệ, sức lực, của cải, vật chất cho công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tuyến đầu của ngành y tế, lực lượng vũ trang và các lực lượng trực tiếp tại cơ sở trong phòng, chống dịch”, Nghị quyết nêu rõ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 vẫn còn tồn tại, hạn chế. Những hạn chế, bất cập do nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là do dịch COVID-19 diễn biến quá nhanh và phức tạp nên việc chuẩn bị và thực hiện các giải pháp ứng phó rất khó khăn, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Hệ thống pháp luật hiện hành chưa dự báo hết các tình huống phát sinh trong phòng, chống dịch COVID-19, chậm được sửa đổi, bổ sung…

Thông qua Nghị quyết huy động nguồn lực phòng, chống COVID-19, thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòngThông qua Nghị quyết huy động nguồn lực phòng, chống COVID-19, thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng

SKĐS – Chiều 24/6, với đại đa số ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *