Sunday , April 2 2023

Tag Archives: polyp đại tràng

Polyp đại tràng có triệu chứng gì?

Polyp đại tràng là gì? Polyp đại tràng là một khối tế bào hình thành trên bề mặt đường tiêu hóa hay gặp ở đại tràng. Polyp đại tràng không có cuống và polyp đại tràng có cuống. Hai loại polyp này được phân biệt dựa vào phương pháp nội …

Read More »