Sunday , February 5 2023

Y Học 360

Viết tiếp những ước mơ diệu kỳ

Hơn 3 tháng trước, ngày 2 bé ra viện về nhà đã trở thành một sự kiện của y học Việt Nam trong năm 2022 bởi đây là lần đầu tiên các bác sĩ trong nước điều trị, nuôi dưỡng, chăm sóc thành công cặp song sinh nhẹ cân, non …

Read More »