Sunday , February 5 2023

Y Học 360

Ngày 3/2: Ca COVID-19 tăng trong 24h qua

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam  Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.542 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình …

Read More »