Monday , February 19 2024

Thầy Giỏi – Thuốc Hay

Y tế huyện đảo vượt khó

Bằng sự nỗ lực không ngừng, từ năm 2023 Trung tâm Y tế (TTYT) huyện đảo Cô Tô đã đầu tư và triển khai kỹ thuật oxy cao áp trong điều trị, trở thành đơn vị y tế cơ sở tuyến huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh thực hiện …

Read More »